ລາຍລະອຽດເງິນລາງວັນ

  • ເລກ 1 ໂຕທ້າຍ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5,000 ກີບ.
  • ເລກ 2 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.
  • ເລກ 3 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.
  • ເລກ 4 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 6,000,000 ກີບ.
  • ເລກ 5 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 40,000,000 ກີບ.
  • ເລກ 6 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 400,000,000 ກີບ.

ຄຳເຕືອນ

ກໍານົດຈ່າຍລາງວັນ 10 ວັນ.ນັບແຕ່ມື້ອອກລາງວັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ຖ້າກາຍຖືວ່າສະລະສິດ.ໃບຫວຍທີ່ຖືກລາງວັນຕອ້ງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.
ຕອ້ງບໍ່ມີຮອຍລືບ. ຂີດຂ້າ,ຈີ່ງສາມາດຮັບເອົາລາງວັນໄດ້.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ທ່ານໃດສົນໃຈຢາກເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງ ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເທຣດດີ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາເລກ 3

ທີ່ຢູ່:ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ,ບ້ານ ໜອງບອນ,ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: 021 41 42 43. ແຟັກ: 021 450 081. Email: [email protected] Email: [email protected]

ຕິດຕາມຜົນການອອກຫວຍໄດ້ກ່ອນໝູ່ ຕິດຕໍ່ເຮົາງ່າຍໆ

ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
ໃບຮັບປະກັນ
ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
ແຜນທີ່ບ້ານ
ຮູບເຮືອນ